Årsmøte 2021 - Onsdag 27. januar kl. 1830

Årsmøte 2021 - Onsdag 27. januar kl. 1830

Kodal Ungdomslag ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte på Vonheim, tirsdag den 27. januar 2021 kl. 18.30.
Det vil bli tatt hensyn med tanke på Korona.
Gi derfor beskjed om du har tenkt til å komme. Det kan du gjøre her i kommentarfeltet eller sende en mail til mailadressene nedenunder.
SAKSLISTE:
1. Velkommen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av 2 personer for underskriving av protokollen
5. Årsberetninger 2020
6. Regnskap 2020 med kommentarer fra revisor
7. Budsjett 2021
8. Andre forslag
9. Valg
Vi ber om at andre forslag sendes til hovedstyret ved leder og nestleder senest onsdag 20. januar 2021. Disse kan sendes til siljehr@hotmail.com
Innkallingen bekjentgjøres på Facebook og Kodal.no.
Det vil bli servert kaffe, te og vann.
Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har anledning til å komme.
Vel møtt!
Hilsen hovedstyret i Kodal Ungdomslag ????