Årsmøte 2021 - Onsdag 3. februar klokken 1830

Årsmøte 2021 - Onsdag 3. februar klokken 1830

Årsmøte vil i år bli holdt digitalt. Link til årsmøte blir sendt til registrert telefonnummer. Har du nytt telefonnummer eller er usikker på om du har registrert telefonnummer kan du sende det på privat melding til Kodal Ungdomslag på Facebook.

SAKSLISTE:
1. Velkommen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av 2 personer for underskriving av protokollen
5. Årsberetninger 2020
6. Regnskap 2020 med kommentarer fra revisor
7. Budsjett 2021
8. Andre forslag
9. Valg
Vi ber om at andre forslag sendes til hovedstyret ved leder og nestleder senest onsdag 20. januar 2021. Disse kan sendes til siljehr@hotmail.com
Innkallingen bekjentgjøres på Facebook og Kodal.no.

Hilsen hovedstyret i Kodal Ungdomslag