UTSATT inntil videre!!! Årsmøte 2020 - Torsdag 26. mars kl. 1800

UTSATT inntil videre!!! Årsmøte 2020 - Torsdag 26. mars kl. 1800

Grunnet Korona-viruset utsetter vi årsmøtet inntil videre. Kommer tilbake med ny dato senere. Hold hodet kaldt og hjertet varmt og ta vare på hverandre :)

Kodal Ungdomslag ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte på Vonheim, torsdag den 26. mars 2020 kl. 18.00.

SAKSLISTE:
1. Velkommen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av 2 personer for underskriving av protokollen
5. Årsberetninger 2019
6. Regnskap 2019 med kommentarer fra revisor
7. Budsjett 2020
8. Andre forslag
9. Valg
Vi ber om at andre forslag sendes til hovedstyret ved leder senest mandag 23. mars. Disse kan sendes til siljehr@hotmail.com med kopi til ssiljes@gmail.com .
Innkallingen bekjentgjøres på Facebook og ungdomslagets hjemmeside.
Det vil også bli hengt opp plakat på Spar i sentrum.
Det vil bli servert kaffe, te, mineralvann, vann og noe å bite i. Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har anledning til å komme.
Vel møtt!