Vi prøver igjen: Årsmøte 2020 - Tirsdag 19. mai kl. 1930

Vi prøver igjen: Årsmøte 2020 - Tirsdag 19. mai kl. 1930

Kodal Ungdomslag ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte på Vonheim, tirsdag den 19. mai 2020 kl. 19.30.

SAKSLISTE:
1. Velkommen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av 2 personer for underskriving av protokollen
5. Årsberetninger 2019
6. Regnskap 2019 med kommentarer fra revisor
7. Budsjett 2020
8. Andre forslag
9. Valg
Vi ber om at andre forslag sendes til hovedstyret ved leder senest mandag 23. mars (gammel frist fra opprinnelig innkalling før korona). Disse kan sendes til siljehr@hotmail.com med kopi til ssiljes@gmail.com.
Innkallingen bekjentgjøres på Facebook og ungdomslagets hjemmeside.
Det vil også bli hengt opp plakat på Spar i sentrum.
Det vil bli servert kaffe, te, mineralvann, vann og noe å bite i. Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har anledning til å komme.
Vel møtt!