På’n igjen: Årsmøte 2019 - 13. mars kl. 1830

På’n igjen: Årsmøte 2019 - 13. mars kl. 1830

Kodal Ungdomslag ønsker alle våre kjære medlemmer velkommen til årsmøte på Vonheim, onsdag 13. mars 2018 kl. 18.30. (se også som Facebook arrangement)

SAKSLISTE:

1. Velkommen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av 2 personer for underskriving av protokollen
5. Årsberetninger 2018
6. Regnskap 2018 med kommentarer fra revisor
7. Budsjett 2019 - godkjent hovedstyremøtet februar 2019
8. Innkommne forslag
9. Valg

Vi ber om at innkommne forslag sendes til hovedstyret ved leder senest onsdag 6. mars kl. 10.30. Disse kan sendes til hovedstyret@kodal.no.

Innkallingen bekjentgjøres på FB og ungdomslagets hjemmeside.

Det vil også bli hengt opp plakat på Spar i sentrum.
Det vil bli servert kaffe, te, mineralvann, vann og noe å bite i. Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har anledning til å komme.

Vel møtt!

vh Kjetil Berge
Leder av hovedstyret i Kodal Ungdomslag
tlf. 92216566