Ekstraordinært årsmøte 2017 - Mandag 1. mai kl. 1900

Ekstraordinært årsmøte 2017 - Mandag 1. mai kl. 1900

Vi kom ikke helt i mål på vårt ordinære årsmøte, men satser på at dette løser seg mandag 1. mai.
SAKSLISTE:
1. Valg.
2. Beslutning av investeringsmandat til neste års hovedstyre.

Se ellers kodal.no og vår side/gruppe på Facebook. Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har anledning til å komme.

———————————————-

Kodal Ungdomslag ønsker alle våre kjære medlemmer velkommen til årsmøte på Vonheim, torsdag 23. mars 2017 kl. 18.30 (se også som Facebook arrangement).
SAKSLISTE:
1. Velkommen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av 2 personer for underskriving av protokollen
5. Årsberetninger 2016 (arsmc3b8te-kul-2017-sakspapirer)
6. Regnskap 2016 med kommentarer fra revisor
7. Budsjett 2016 - godkjent hovedstyremøtet 5. desember 2016
8. Innkommne forslag
9. Valg
Vi ber om at innkommne forslag sendes til hovedstyret ved leder senest fredag 17. mars kl. 10.30. Disse kan sendes til hovedstyret@kodal.no.
Innkallingen bekjentgjøres på FB og ungdomslagets hjemmeside. Det vil også bli hengt opp plakat på Spar i sentrum.
Det vil bli servert kaffe, te, mineralvann, vann og noe å bite. Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har anledning til å komme.
Vel møtt!
vh Geir Årset
Leder av hovedstyret i Kodal Ungdomslag
tlf. 95260949