Årsmøte 2016 - Torsdag 31. mars kl. 1830

Årsmøte 2016 - Torsdag 31. mars kl. 1830

Kodal Ungdomslag ønsker alle våre kjære medlemmer velkommen til årsmøte på Vonheim kulturhus, torsdag 31. mars kl. 1830 (se også som Facebook arrangement).

SAKSLISTE:

1. Velkommen

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder og referent

4. Valg av 2 personer for underskriving av protokollen

5. Årsberetninger 2015

6. Regnskap 2015 med kommentarer fra revisor

7. Budsjett 2015 - godkjent hovedstyremøtet 6. januar

8. Innkommne forslag

9. Valg

Vi ber om at innkommne forslag sendes til hovedstyret ved leder senest mandag 28. januar kl. 12. Disse kan sendes til hovedstyret@kodal.no.

Innkallingen bekjentgjøres på FB og ungdomslagets hjemmeside. Det vil også bli hengt opp plakat på Spar i sentrum.

Det vil bli servert kaffe, te, mineralvann, vann og noe å bite. Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har anledning til å komme.

Vel møtt!

vh Geir Årset

Leder av hovedstyret i Kodal Ungdomslag

tlf. 95260949