Årsmøte 2015 - Onsdag 25. mars kl. 1830

Årsmøte 2015 - Onsdag 25. mars kl. 1830

Vi ønsker hjertelig velkommen til årsmøte i Kodal Ungdomslag på Vonheim!

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av representanter for underskriving av referat.
 6. Årsmelding fra styret og undergrupper 2014
 7. Regnskap 2014
 8. Budsjett 2015
 9. Endring av Kodal Ungdomslags vedtekter.
 10. Eventuelt innkomne saker
 11. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende senest 11 mars.

Saksunderlag vedtektsendring:
Linkene under viser veien fra gjeldende til reviderte vedtekter, hvor den midterste linken i detalj viser det faktiske endringene.

 1. Gjeldende vedtekter -2003-2014
 2. Gjeldende vedtekter med foreslåtte endringer vist
 3. Endelig forslag til reviderte vedtekter

Velkommen!