Årsmøte i Kodal Klatreklubb

Årsmøte i Kodal Klatreklubb

Årsmøte 2011

Årsmøte i Kodal Klatreklubb avholdes

Tirsdag 08.03.2011 kl. 18:30

Vi ønsker alle medlemmer og foresatte velkommen til årsmøte 2011.

Årsmøtet avholdes på Vonheim.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret innen 28. februar på mail: klatring[a]kodal.no.

Vi minner forøvrig om NIFs regler for stemmerett:

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret