Endring i klatretider

klatre-bannerFra og med 13. januar gjelder følgende tider i klatreveggen:
Mandag kl. 1800-2100: Åpen klatring som tidligere.
Onsdag kl. 1800-2100: Klatring kun for dere som besitter Brattkort.
Besøket i klatreveggen har normalisert seg  etter svært høyt besøk de første månedene. Dette er årsaken til at vi velger å gjøre endringer på tidene. En medvirkende årsak er at det blir svært få muligheter for de av dere som har tatt Brattkort til å klatre selv.

Vi vil avvikle nye Brattkort tester i utover vinteren/våren, litt avhengig av interesse. Mer informasjon kommer!